top of page

Bakgrunn

Tek Pluss er resultatet av Byggfloken 2.0 – et innovasjonsprosjekt initiert av Statsbygg og Æra som ser på nye forretnings- og samarbeids- modeller i bygg- og eiendomsbransjen, med hensikt om å skape en mer bærekraftig bransje og samfunn.

Vi lanserer ni konsepter som dytter bransjen i riktig retning, mot det regenerative. Vi kaller porteføljen Tek Pluss, med under- tittelen ”Nye forretningsmodeller som transformerer byggebransjen forbi netto null”.

Høsten 2021 og vinteren 2022 har prosjektgruppen på 23 aktører jobbet sammen og 
kommet fram til svar som kan lede BAE-næringen mot bærekraftige forretningsmodeller og regenerativitet.

 

Byggfloken 2.0 bygger videre på både nettverk, innsikter og løsninger som ble skapt i Byggfloken 1.0 – den gangen handlet det om en introduksjon av sirkulær økonomi i norsk BAE-næring, med bedre design for ombruk og mer bærekraftig drift av bygg. Les mer på reformater.no. Én av hovedkonklusjonene var at vi må finne økonomien i sirkulærøkonomien og gjøre den bærekraftige omstillingen mer lønnsom enn hva utsiktene er i dag, hvor det meste av bærekraft virker å være investeringer.


Etter lanseringen av FNs siste klima- rapport vet vi nå helt sikkert at vi må akselerere overgangen til mer bærekraftige samfunn og investere i våre barns framtid, og i dette spiller bygg, anlegg og eiendomsbransjen en

helt sentral rolle. For å utløse potensialet bransjen har i å skape positiv endring må vi utfordre bransjens egne praksiser og prosesser i tillegg til rollen den kan spille i samfunnet.


Vi mener at én av nøklene til å skape en mer bærekraftig og framtidssikret BAE-næring ligger i å finne de nye og bærekraftige forretnings- og samarbeidsmodellene.


Vi må utfordre de modellene som i dag begrenser bærekraftig utvikling, tenke nytt rundt hvilke ambisjoner byggebransjen skal ha for seg selv og samfunnet, og fange verdiskapingen som ligger i endrede roller og dynamikk i verdikjeden som resultat av økt sirkularitet og digitalisering.


Hvordan kan vi skape forretningsmodeller som er bedre for flere aktører i verdikjeden og som samtidig skaper positiv utvikling for miljø og samfunn?

bottom of page