top of page

Ambisjonen

Hvordan selskaper forholder seg til bærekraft har endret seg med tiden. Noe som betegnes som bærekraftig beskriver gjerne en praksis som «tar like mye som man gir» og å gå i null, mens en bærekraftig løsning kan beskrive noe som skal skape en inkrementell eller omfattende forbedret tilstand der man ender opp mindre i minus. Regner man på det ser man at man at det allikevel fortsatt går i minus. Totalt sett forbruker man eller degenerer man mer enn man skaper, som for eksempel naturressurser og materialer eller mennesker og kulturer.

 

Den regenerative økonomien defineres av et tankesett der vi må forbi null og over på plussiden. Når man etterlever dette tankesettet streber man etter å gi mer enn man tar.

Dagens bransje ligger på minussiden, der man bruker flere ressurser enn man gir tilbake til samfunn, klima og miljø, og gevinsten er stort sett kun økonomisk gevinst. Alle aktører har forskjellige forretningsmodeller, med ulike mål, som gjør at prosjektet trekkes i flere retninger. 

Det vi trenger er forretningsmodeller som samler aktørene om én ambisjon som alle vinner på, et målbilde som gir felles gevinst. Vi mener at dette må være å komme seg over på plussiden og inn i det regenerative. Her gir man mer enn man tar. Ikke bare går man økonomisk i pluss, man tilfører samfunnet, klima og miljø flere ressurser enn man tar. 

Overforbruksdagen kommer stadig tidligere på året for hvert år som går. Denne dagen markerer tidspunket hvor vi har brukt opp de naturressursene planeten klarer å produsere på ett år, og etter denne dagen spiser vi av kreditten, og vi har sannsynligvis spist av den i mer enn 40 år.

 

Vi står med andre ord knedypt i gjeld, og vi har ikke lenger mulighet til å bare gjøre litt mindre skade, gå litt mindre i minus. Vi må bevege oss opp på plussiden; forbi bærekraft, via det restorative, og etablere oss godt inne i det regenerative.

tekpluss ambisjon.png
bottom of page