top of page

ReVal

Verdiøkning av eiendom. Finansiering, planlegging, prosjektering og kreativ løsningsutvikling

Grunnideen bak konseptet er å redusere etterspørsel etter og bruk av ”nye” ressurser gjennom å utnytte mulighetene som ligger i eksisterende bygningsmasse. Vi ønsker å gjøre det kulere å bruke eksisterende bygg enn å bygge nytt. Dette får ReVal til fordi vi har tilgang på riktig kompetanse, jobber tverrfaglig fra dag én, støtter oss på AI- og data- begrunnet porteføljeanslyse basert på fysiske egenskaper i bygget, kombinert med kreativitet og evne til å se nye løsninger og smart bruk av allerede eksisterende løsninger. Konseptet er utviklet av: Statsbygg Norconsult Svanemerket SINTEF Again X

ReVal
bottom of page