top of page

Regenerator

Fire initiativ mot en regenerativ byggebransje

Kompetansen vi trenger for å endre verden finnes allerede idag, men silotenkning, sedvane og enfaglighet gjør at ikke vi får utnyttet kompetansen. Regenerators fire initiativer samler og leverer ny input på tre nivå: til de praktiske løsningene, til de politiske/ strukturelle systemene og til nye verdivalg. Regenerators Rundbord etableres for å samle kompetansen rundt ett bord. Hva om det ikke er arkitekten som skal sette parametrene for byggets utstrekning, men økologen eller kriminologen? Regenerators Rundbord skal være en plattform for å revurdere dagens praksis og prosesser. Regenerators LAB skal samle, utvikle og teste arbeidsmetoder, digitale verktøy og regenerative produkter og elementer, med krav om tydelige, målbare samfunns- effekter og regenerative egenskaper. Regenerator Prosjekt er et tverrfaglig konsulentteam bestående både av de tradisjonelle byggfagene og fagene du ikke visste eksisterte. Hovedleveransen er en ”økosystemanalyse” for prosjektet ditt. Regenerator Eiendom er en ny strategi for eiendomsforvaltning, basert på hele økosystemet – miljømessig, sosialt og økonomisk – som den enkelte eiendommen er en del av. Verdiskaping og risikovurdering settes i et perspektiv der verdien ikke isoleres i det enkelte bygget eller tomten. Konseptet er utarbeidet av: DOGA, Oslo Works, Vill og Construction City

Regenerator
bottom of page