top of page

Kontraktsstandard for miljøambisjon

En ny standard for bærekraft i BAE-næringen

Bærekraftige bygg med høye miljøambisjoner ikke bare ved kontraktsinngåelse men i hele byggets levetid. Hensikten er at at slike avtaler skal sikre at bygget ”følger med i timen” mht klima og miljø. Det sikrer at utbygger hele tiden har et oppdatert bygg og at leietaker får et bygg som lever med dem. I gjeldene kontrakter/standarder opprettholdes bygget tilstand, i beste fall, over tid. Utleier får et bygg som da taper seg i verdi og leietaker går glipp av muligheter (energi, arbeidsmiljø m.m) som ligger i utvikling av bygget. Det er en vinn-vinn-situasjon for begge parter om bygets bærekraftsprestasjoner utvikles over tid i tråd med utvikling og ”beste praksis” på området. Konseptet er utviklet av: Statsbygg Grønn Byggallianse

Kontraktsstandard for miljøambisjon
bottom of page