top of page

Handlekraft

Et samvirkelag for FDV-finansiering

HandleKraft er et samvirkelag av utvalgte nordiske aktører. Sammen bygger vi en samlingsplass og et anbudstorg for finansiering og refinansiering av forvaltning, drift, oppgradering og vedlikeholdsarbeid. Samvirketlaget muliggjør stordriftsfordeler og bærekraftig finansiell handlekraft ved å tilrettelegge for samkjøring i møte med bank og finans. I samarbeidet bygger vi en arena for eksperimentering, samarbeid og styring av morgendagens finansieringsløsninger, som sikrer bedre vedlikehold og større besparelser. Samlingsplassen og anbudstorget opererer som en plattform og et varslingssystem. Her tilgjengeligjøres sanntidsvarsling om finansielle besparelser for brukerne. Eksterne medlemmer får glede av samlingsplassens nettverk, og samvirket tar selv eierskap og styring over konkurransen mellom banker som i dag tjener svært godt på et langtidsperspektiv som aktørene selv kan eie. Ved å etablere en samleplass og et abudstorg for finansiering og refinansiering av bygninger, kobles enkeltbrukere og aktører på tvers av sin egen bygningsmasse og bygningsportefølje. Sammen bygger vi handlekraft. Konseptet er utviklet av: DOGA Urban Trigger Agency

Handlekraft
bottom of page