top of page

Gulrot for alle

En enkel verdibasert insentivmodell for hele kontraktkjeden

Tilført verdi måles som oppfyllelse av én eller flere formåls-KPI-er. Forutsetningen er at alle har en samordnet insentivordning basert på felles prosjektmål fra byggherre - gjennom hele kontraktskjeden. Man kan ta utgangspunkt i eksisterende standardkontrakter for prosjektering og utførelse og honorarformer (f.eks en avtalt fastpris) og legger til en bonus basert på sentrale verdikriterier for byggherre/eier. Størrelsen på bonus må være signifikant for oppdragstaker. KPI-er for måling av tilført verdi kan settes i det enkelte prosjekt, og kan f.eks. være taksonomioppnåelse, BREEAM/ CEEQUAL-poeng, CO2-utslipp, bedre arealbruk ol. Konseptet er utarbeidet av: Arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening

Gulrot for alle
bottom of page