top of page

Formål som tjeneste

1: Inneklima som tjeneste

Under formål som tjeneste tilbyr vi beste inneklima for økt produktivitet, helse, trivsel og velvære. Gjennom å tilby brukerstyrt inneklima som tjeneste, tar vi et livsløpsansvar for levert inneklima og produktene som inngår i løsningen. KPI-basert justering av abonnements- beløp i forhold til levert effekt skal bidra til kontinuerlig motivasjon for å bedre leveransen i driftsfasen.

Konseptet er utviklet av: GK Signify

Formål som tjeneste
bottom of page