top of page

Evighetsbygget

En aksjonæravtale for byggeoprosjekter

Evighetsbygget er en aksjonæravtale som samler vesentlige bidragsytere i et byggeprosjekt og sikrer felles interesse for å skape et tilpasningsdyktig kvalitetsbygg – «evighets- bygget». De største og viktigste aktørene som bidrar til bygget blir med på eiersiden i prosjektet og blir enige om ansvarsfordelingen og tids- horisonten av eierskapet. Dette gjør at aktører fordeler risiko og får insentiver til å skape et bygg som genererer inntekter, er av høy kvalitet, tilpasningsdyktige og som har lang levetid. Konseptet er utviklet av: Svanemerket NTNU

Evighetsbygget
bottom of page