top of page

Byggverket.no

Norges byggbank for våre felles byggdata

Byggverket.no er en offentlig digital plattform hvor verifiserte data om bygg er tilgjengeliggjort for de som måtte ha behov for dem, og hvor data kan videreutvikles og vedlikeholdes av aktuelle aktører avhengig av hvor i livsløpet bygget og dataene befinner seg. Dette vil medføre at data om bygg ikke behøver å bygges på nytt hver gang det skal gjøres en endring av bygget og det reduserer ressursbruk knyttet til vedlikehold og ombruk av data. Konseptet vil ta form som et forprosjekt sanksjonert av depertementet med mål å etablere en statlig standard for byggedata-infrastruktur for byggesak i kommune-Norge i første fase. Konseptet er utviklet av:

Statsbygg Again X NTNU Atea Nordic - Office of Architecture

Byggverket.no
bottom of page