top of page

Bærekraftstaket

Vår tids sosiale og verdiskapende kolonihager

I sentrale områder er areal en mangelvare. Store mengder takareal står ubenyttet, og potensialet for å utnytte dette arealet til spennende formål er stort. Bærekraftstaket utvikler helhetlige løsninger for ditt tak som gir økt verdi for byggeier, bruker og omverden. Taket designes og utvikles som et kommersielt, sosialt og økonomisk areal. Samtidig dekker det samme arealet behov som vannfordrøyning, mat, strøm og aktivitetsbehov som byggets brukere kan ta del i. På denne måten bidrar byggeier til å skape merverdi, løse klimatiske utfordringer og styrket sosial tilhørighet samtidig som at eiedomsverdien øker. Konseptet er utviklet av: NTE Grønn Byggallianse

Bærekraftstaket
bottom of page